Natural Health

Natuurlijk gezond worden en blijven. Zorgen voor een evenwichtig leven met zo weinig mogelijk stress en met een goede gezondheid.

Natriumbicarbonaat ontgiften 1kg
Verzuring is een van de grootste oorzaken van ziekte

Natriumbicarbonaat tegen verzuring van je lichaam

Natriumbicarbonaat neutraliseert verzuring in je lichaam door stress, slechte leefstijlgewoonte, bewerkte voeding.
Verzuring maakt je vermoeid en op termijn ziek.

Winkelwagen