Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Identificatie van de onderneming:

Zen Moment
Onderdeel van Conscient CommV.
Vestigingsadres:
Brugstraat 1, 3360 Lovenjoel
Ondernemingsnummer: BE0749443180

info@zen-moment.be

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van Zen Moment zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen en bestellingen bij Zen Moment, tenzij een andere schriftelijke overeenkomst wordt afgesloten. In dat geval blijven alle onaangepaste voorwaarden gelden.

Het accepteren van een bestelling houdt in dat je deze voorwaarden aanvaardt.

Bij eventuele geschillen zijn het Vredegerecht van Leuven en de Handelsrechtbank of Rechtbank van Eerste Aanleg van Leuven bevoegd. Op onze voorwaarden is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

Producten

Alle producten worden zo duidelijk mogelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld op de website. Zen Moment kan niet verantwoordelijk worden gesteld als de getoonde producten enigszins afwijken van de werkelijkheid en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Alle informatie betreffende de producten wordt zo nauwkeurig en volledig mogelijk weergegeven op de website. Dit verschaft de koper voldoende inzicht om de juiste keuze te maken inzake zijn aankopen.

Producten die aangeboden worden door Zen Moment worden zorgvuldig geselecteerd en hun gebruik wordt zo volledig mogelijk toegelicht maar Zen Moment is niet verantwoordelijk voor het uiteindelijke gebruik van de producten door de consument en eventuele gevolgen hiervan.

Het aanbod van de producten is onderhevig aan regelmatige wijzigingen en er wordt geen garantie geboden dat producten in het aanbod beschikbaar blijven.


Prijzen

Alle prijzen vermeld op de website zijn in euro, inclusief BTW, en exclusief verzendkosten.

Zen Moment behoudt zich het recht voor om de prijzen ten allen tijde te wijzigen.

Indien er redelijkerwijs kan aangenomen worden dat een prijs een vergissing bevat, kan Zen Moment deze prijs niet aanhouden en zal de correcte prijs alsnog van toepassing zijn.

Indien een prijswijziging van toepassing is op een lopende bestelling heb je het recht deze bestelling te annuleren.

Kortingscodes kunnen slechts eenmalig toegepast worden en zijn niet cumuleerbaar.

Bestellen en betalen

Een bestelling komt slechts tot stand als Zen Moment deze bevestigd. Zen Moment streeft ernaar een bestelling binnen een redelijke termijn te verwerken maar behoudt zich het recht voor om, om welke reden dan ook, bestellingen niet of op een later tijdstip uit te voeren. Hiervan zal de klant binnen 7 werkdagen schriftelijk op de hoogte worden gesteld.

De bestelling wordt pas uitgeleverd door Zen Moment na ontvangst van de betaling. Wanneer er geen betaling heeft plaatsgevonden binnen de 7 dagen na bestelling, kan Zen Moment de bestelling annuleren.

Bij openstaande betalingen na levering, gestorneerde betalingen of andere openstaande betalingen brengen we dit graag in herinnering. Een betaling kan al eens gemist zijn. Wij gaan er dan ook alles aan doen om samen tot een oplossing te komen. We behouden wel het recht om het verschuldigde bedrag te verhogen met alle extra onkosten met betrekking tot de achterstallige betaling, met minimaal 15% van het totale bedrag met een minimum van € 75. We kiezen ervoor om in de eerste plaats een gepaste oplossing te vinden. We gaan dan ook graag het gesprek aan bij eventuele betalingsmoeilijkheden.

Leveren en verzenden

Zen Moment streeft ernaar zo snel mogelijk na ontvangst van betaling de bestelling te verzenden. Producten in voorraad worden op werkdagen in principe binnen de 3 werkdagen verstuurd. Indien de levering vertraging oploopt om welke reden dan ook, of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd ontvang je hiervan schriftelijk (e-mail) of telefonisch bericht.

Zen Moment kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of verlies van artikelen tijdens verzending en is niet aansprakelijk voor verkeerde of vertraagde aflevering door foutieve of onvolledige adresgegevens.

In het geval dat een product (tijdelijk of gedeeltelijk) niet meer leverbaar is, nemen wij op werkdagen binnen 24 uur na het plaatsen van de bestelling contact met je op. Je behoudt in dit geval het recht jouw bestelling te annuleren. Zen Moment zal in dat geval binnen de 7 dagen het betaalde bedrag terugstorten.

Verzendtarieven

Zen Moment behoudt zich het recht om de verzendtarieven ten allen tijde aan te passen, afhankelijk van je bestelling. Bij eventuele wijzigingen wordt je hiervan op werkdagen binnen de 24 uur schriftelijk op de hoogte gebracht. Indien je niet akkoord zou gaan met deze wijzigingen, behoudt je het recht de bestelling te annuleren.

Retourvoorwaarden

Bij de aankoop van producten heb je de mogelijkheid jouw bestelling, zonder opgave van redenen, te annuleren gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van jouw bestelling.

Tijdens de bedenktijd dien je zorgvuldig om te gaan met het product en de originele verpakking niet te beschadigen. Indien je de bestelling wenst te annuleren, zal je het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Zen Moment terug bezorgen.

Om een product terug te sturen volstaat het een e-mail te sturen naar info@zen-moment.be
Hierop zullen, afhankelijk van het product, redelijke instructies bezorgd worden om het product terug te sturen.

Zen-Moment kan volgende retourvoorwaarden uitsluiten. De uitsluiting van de retourvoorwaarden is slechts mogelijk voor de volgende producten:

a. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
b. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
c. voor digitale patronen, audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan je deze hebt gedownload of de verzegeling hebt verbroken. Dit is ook van toepassing op een lidmaatschap van zodra het downloaden van een patroon werd geregistreerd.

Retourkosten

Indien je gebruik maakt van jouw herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van verzending voor jouw rekening.

Indien je een bedrag betaald hebt, zal Zen Moment dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid van Zen Moment voor welke schade van welke aard ook wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Zen Moment kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die door derden wordt veroorzaakt.

Zen Moment is niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten aangekocht bij Zen Moment

Winkelwagen